Recykling na miarę

nowego pokolenia

PO IR 2.1

header_UE_21POIR

 

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

Tytuł projektu:
„Budowa infrastruktury badawczej w zakresie doskonalenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych”

Nazwa beneficjenta: ERMAX Magdalena Kozik

Wartość projektu: 6 511 800,00

Udział Unii Europejskiej: 2 457 000,00

W ramach realizacji projektu zostanie utworzone Centrum Badawczo Rozwojowe celem którego będzie doskonalenie procesu recyklingu odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych.

Efektem realizacji projektu będzie tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych o własne prace badawczo rozwojowe w dziedzinie technologii przetwarzania i ponownego wykorzystania  tworzyw oraz zastosowanie innowacji procesowej w dotychczasowym cyklu produkcyjnym.