Recykling na miarę

nowego pokolenia

RPO WSL 3.3

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

Tytuł projektu:
„Zakup i implementacja systemu automatyzującego procesy magazynowe oraz obsługi klienta w firmie produkcyjnej”

Nazwa beneficjenta: ERMAX Magdalena Kozik

Wartość projektu: 448 335,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 145 800,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie systemu znakowania produkowanych towarów etykietą uzupełnioną o standardowy kod kreskowy EAN w celu zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedsiębiorstwie. Wdrożenie technologii ma za zadanie wsparcie bieżącego systemu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o model B2E, poprzez wykorzystanie TIK w relacji przedsiębiorstwo – pracownik.

Realizacja projektu spowoduje zmianę organizacyjną dotychczasowego procesu logistyki oraz zarządzania produktem. Nowe rozwiązania obejmą organizację pracy nie tylko w magazynie, laboratorium czy na produkcji, ale także w  księgowości i dziale handlowym.